NÁVRH DISPOZICE

OSTRAVA

MAN Truck & Bus

Pasport, návrh dispozice, realizace
projektant: ing. martin rusňák
realizace: sváček stav s.r.o.

OSTRAVA PŘÍVOZ

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

NOVÁ DISPOZICE

PODNIKATELSKÝ AREÁL

PARKOVACÍ STÁNÍ

2019

OSTRAVA-PŘÍVOZ
PRŮMYSLOVÝ AREÁL

DISPOZIČNÍ ZMĚNY

KANCELÁŘ MAJITELE

PRŮMYSLOVÝ AREÁL

PARKOVÁNÍ V AREÁLU

popis stavby

foto z realizace