novostavba rd

pražmo

Studie, projekt ČOV, územní a stavební povolení, autorský a stavební dozor
projektant: ing. martin rusňák

PRAŽMO

CHKO BESKYDY

1 BYTOVÁ JEDNOTKA

ZAHRADA VE SVAHU

PARKOVACÍ STÁNÍ

2020

PRAŽMO
ZASTAVĚNÁ ČÁST OBCE

s výhledem na
JIHOVÝCHODNÍ STRANU

5+kk

NAVRŽENÉ ZESÍLENÍ SVAHU

soukromé parkoviště

popis stavby

Jednalo se o přízemní nepodsklepenou stavbu rodinného domu s obytným podkrovím. V domě byla umístěna jedna bytová jednotka o velikosti 5+kk, s příslušným hygienickým a technickým zázemím. K dispozici jsou i parkovací stání pro dvě osobní vozidla.

Stavba rodinného domu byla realizována za použití tradičních stavebních technologií. Byla založena na základových pásech z monolitického betonu při použití ztraceného bednění z betonových tvarovek. Spodní stupeň základových pásů byl proveden z železového betonu a tvoří tak spodní ztužující věnec. Horní stupeň základových pásů byl z vyztuženého betonu vylitého do betonových tvárnic ztraceného bednění. Na zhutněném štěrkovém podsypu mezi základovými pásy byl proveden podkladní beton tl. 150 mm vyztužený svařovanými sítěmi. Na ten se natavila vodorovná izolace proti zemní vlhkosti, plnící zároveň funkci protiradonové bariéry.

Investor byl specifický a nesouhlasí s uveřejněním projektu.

Dbáme a vždy vyslyšíme přání investorů od prvních do posledních chvilek.