STAVEBNÍ ÚPRAVY rd

NOVÝ JÍČÍN

SKALKY

Studie, vizualizace, územní a stavební povolení, konzultace při stavbě svépomocí
projektant: ing. martin rusňák

NOVÝ JIČÍN

ZPŘÍSTUPNĚNÍ SUTERÉNU

ZVĚTŠENÍ DISPOZICE

NOVÁ PŘEDZAHRÁDKA

PARKOVACÍ STÁNÍ

2019

HISTORICKÁ ČÁST MĚSTA

NOVÉ SCHODIŠTĚ
DO SUTERÉNU

Z 3+kk
NA 4+kk

NOVÁ PŘEDZAHRÁDKA

PARKOVÁNÍ NA KOMUNIKACI

popis stavby

Jednalo se o změnu dokončené stavby rodinného domu. Původní stav zajišťoval požadované vlastnosti jednotlivých konstrukcí, mechanickou odolnost a následně i stabilitu stavby. Nebyly shledány žádné defekty na místě stavby. Stavební úpravy na rodinném domu vznikly z důvodu zvýšení komfortu uživatelů domu a také z důvodu udržovacích prací v podkrovní části stavby a to zejména výměny staré krytiny.


Stavební úpravy realizovány pomocí dřevěných a sádrokartonových technologií, požadavek investora na výměnu krovu. Objekt zastřešen novou dřevěnou střechou (KLASICKÝM KROVEM), jako střešní krytina použita střešní pálená taška, požadavek na nové střešní okna a obytné podkroví. Investoři měli přání aby suterén byl zpřístupněn po novém schodišti, které se zrealizovali za pomocí vyztuženého vodostavebního betonu do bednění, tento beton na nášlapné vrstvě schodů opatřen protiskluzovou úpravou a na zbytek povrchu nanesena marmolitová úprava soklu.


Požadavkům investora jsem plně vyhověli i přes náročné podmínky na místě stavby a to z důvodu inženýrských sítí.

Základní údaje

Užitná plocha

Zastavěná plocha

Maximální výška střechy

Sklon střechy

Počet pokojů

Vnější rozměry

Energetická třída

Zdroj vytápění

IS a přípojky

Orientační cena materiálů s DPH

Orientační cena stavby na klíč s DPH

Cena projektu

115,18 a 7,85 m2

23,9 a 4,25 m2

8,95 m

42°

z 3+1 na 4+1

5,98 x 6,78 m

PENB XXXX

Plynový kondenzační kotel

st. voda, plyn, elektro, sd. kabel a obec. dešť. a splašková kanalizace

1 500 000 Kč

x xxx xxx Kč

xx xxx Kč