PROJEKT DEMOLICE

PALKOVICE

Projekt pro odstranění stavby
projektant: ing. martin rusňák

PALKOVICE

Z DŮVODU NOVÉHO RD

1 BYTOVÁ JEDNOTKA

ETERNITOVÁ STŘECHA

PARKOVACÍ STÁNÍ

2020

PALKOVICE
OKRAJ OBCE

VELKÝ POZEMEK

4+kk

návrh likvidace azbestu

na pozemku

popis stavby

Odstraňovaný objekt rodinného domu je konstrukčně řešen jako obvodová konstrukce částečně provedena ze smíšeného zdivá – cihla plná pálená, kamenné zdivo. Výplně otvorů jsou dřevěná s jednoduchým zasklením. Založení stavby je řešeno na obvodových základových pasech z betonu proloženého kamenem, komínové těleso zděné z cihel plných pálených, konstrukce stropu nad I. S klenbová, cihelná s násypem. Nad 1NP je strop dřevěný trámový s násypem a cihlou půdovkou. Konstrukce krovu dřevěná tesařská klasická. Střešní krytina tvořena eternitových šablon.

Základní údaje

Užitná plocha

Zastavěná plocha

Maximální výška střechy

Sklon střechy

Počet pokojů

Vnější rozměry

IS a přípojky

Orientační cena demolice s DPH

Cena projektu

214,09 m2

154,61 m2

8,55 m

36°

5+1

13,45 x 14,10 m2

přípojky vody, plynu a elektřiny zůstanou zachovány do budoucna

500 000 Kč

xx xxx Kč